“Sürdürülebilir İş Modelleri İçin Çalışıyoruz.”

“Değişim Zamanı”


Sürdürülebilir iş dünyasının geleceğinin şekillendirilmesine, değişimin ve en yeni gelişmelerin tartışılmasına, yeni düşünce sistemlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz.
Sürdürülebilir gelecek için iş dünyası hızla faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ölçen, inovasyonu teşvik ederek değer yaratabilecek, ölçebilecek, yönetebilecek, 21.yüzyılda tüm paydaşlar için güçlü mali yapı getiren sürdürülebilir iş modellerine geçiyor.

Sürdürülebilir gelecek hedefi ile iş dünyasında karlılık sosyal ve toplumsal gelişimi kapsayan iş modellerinin uygulanması ile gerçekleşecektir.

Sürdürülebilir bir geleceğin ancak toplum ve çevre konusunda atılacak önemli ve kapsamlı adımlar ile mümkün olduğunu biliyoruz.

Bu bilinç ile iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin yerleşimi, gelişimi ve toplumda sürdürülebilir yaşam şeklinin gelişimi için global yaklaşımla çözümler üretiyoruz.

Tüm paydaşlar için değer yaratmayı teşvik ediyoruz...
Sürdürülebilir gelecek için çalışan, iş süreçlerine sürdürülebilirliği yerleştiren ve yerleştirmeyi hedefleyen ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları ile işbirliği yaparak araştırmalar, konferanslar, seminerler, workshoplar, kurumsal eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, sosyal etki değerlendirmeleri, üniversite gençliğine yönelik bilgilendirme ve danışmanlık çalışmaları  yürütüyoruz.

 

Sürdürülebilir İş Dünyasını Tüm Tarafları ile Biraraya Getirmeyi Hedefliyoruz...

Gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir iş platformlarında katılımcılara ilham vermek, konu hakkında derinlemesine bakış sağlamak, tartışmayı teşvik etmek ve gelecek yıllar için iş dünyasının gündeminin temelini oluşturmak amacıyla engin bilgi ve yetenekleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 
Tüm çalışmalarımızda “Karbon Ayak İzi”mizi hesaplıyor ve “Karbon Nötralizasyonu” yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Akademisi yeni küresel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan sosyal ve çevresel dayanakların oluşturulmasına destek vermeye yönelik olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi “Global Compact”ın imzacı kuruluşları arasındadır.

 

 

 

AKADEMİDEN HABERLER


SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKALAR KONFERANSI İSTANBUL

 

Markalar gelecekte neyin mümkün olduğuna dair yeni bir arayış ile çalışmalarını yeniden tasarlıyorlar. Bunu yaparken de, herkes için sağlık, onur ve mutluluk sağlayacak, geleceğin rejeneratif ekonomisine net pozitif katkıda bulunmaya çalışıyorlar.

Bu Mayıs; İstanbul’da dünyamıza net yarar sağlayan, sürdürülebilir bir ekonomi hedefleyen global düşünce liderleri ve uygulayıcılarıyla bir araya geliyoruz.
Alanında öncü isimlerden; sürdürülebilirlik eksenindemarka iletişimi, pazarlama ve tasarım stratejilerini, yenilikçi araştırmalarını, fark yaratan ve etkileyici yeni uygulamalarını dinleyebileceksiniz.
2 gün sürecek atölye çalışmaları, oturumlar, etkinlikler ve açık tartışmalarda,  markanızı geleceğin ekonomisinde başarıya götürecek paylaşımlardan yararlanma imkanına sahip olacaksınız.

Yeniden Düşün-Yeniden Tasarla- Yeniden Yarat

Sürdürülebilir Markalar Konferansı, insanoğlunun iş dünyasında yaratıcılığı ve yenilikçiliği kullanarak dünyayı değiştirebileceği inancıyla kurulmuştur.Amacı, farklı perspektiflere sahip, farklı disiplinlerden gelen bireylerin iyimser ve işbirlikçi bir atmosferde birbirleri ile iletişime geçmelerini ve ortak bir vizyon yaratmalarını sağlamaktır.

Sürdürülebilir Markalar Konferansları İstanbul dışında, dünyanın çekim merkezleri olarak San Diego, Londra, Rio de Janerio ve Buenos Aires’te toplanmaktadır. Bu yıl tüm bu merkezlerde konuşulacak ortak tema: Yeniden Düşün-Yeniden Tasarla- Yeniden Yarat olacak şekillenmiştir. Bu tema altında, tüm katılımcı markaların üretim süreçlerini, paydaşları ile ilişkilerini ve tüm ekonomik döngülerinde dünyaya olan etkilerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Konferansta Tedarik Zinciri, Marka Stratejileri ve İletişim, Sürdürülebilir Tasarım İçin İnovasyon kulvarlarında birbirinden ilgi çekici oturumlar, atölye çalışmaları, film gösterimleri ile sürdürülebilirlik her yönüyle irdelenecektir.

Öğrenmeden Eyleme...

Markanızı ve sizi başarılı pozitif etkiye ulaştıracak ilhamı, araçları ve ortaklıkları bularak; düşündürücü oturumlarımıza, kolaylaştırılmış tartışma grupları ve toplantılarımıza katılarak;
Gerçek sosyal ve çevresel sorunları çözen marka inovasyonlarına yeni fırsatlar sunan güncel pazar trendlerini,
Liderlerin markalarını daha anlamlı olmaları için nasıl yeniden konumlandırdıklarını,

Paydaş ilişkilerini geliştiren ve inovasyonu destekleyen otantik, karşılıklı iletişimin nasıl oluşturulabileceğini,
Akıllı tedarik süreçleri oluşturarak marka hikayelerinin nasıl geliştirilebileceğini,
Ürün yaşam döngüsü etkisini anlamanın nasıl daha yenilikçi tasarım süreçlerine yol açabileceğini,
Tedarik zincirine istikrar ve kaliteyi arttıracak ve rekabet avantajı sağlayacak ortak değerlerin nasıl inşa edileceğini öğrenme fırsatı elde edeceksiniz.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook